Betaling via bank / Betalingsrooster

4 wekelijkse betaling

Contributie 2019:
Zwemles ½ uur           € 23,80
Zwemles ¾ uur           € 35,70
Duiken met perslucht en snorkelen                                             € 40,70

Uw betaling overmaken op:
Week 02 op 07 januari 2019
Week 06 op 04 februari
Week 10 op 04 maart
Week 14 op 01 april
Week 18 op 29 april
Week 22 op 27 mei
Week 26 op 24 juni
Week 30 op 22 juli
Week 34 op 19 augustus
Week 38 op 16 september
Week 42 op 14 oktober
Week 46 op 11 november
Week 50 op 09 december
Week 02 op 06 januari 2020 (tarief 2020)

3 maandelijkse betaling

Contributie 2019:
Aquarobics                      € 80,-
Revalidatie zwemmen  € 71,-
Baby-Peuter-Kleuter     € 75,-

Uw betaling overmaken op:
Week 04 op 21 januari 2019
Week 17 op 22 april
Week 30 op 22 juli
Week 43 op 21 oktober
Week 04 op 20 januari 201 (tarief 2020)

U wordt verzocht de contributie per bank over te maken.

Dan wel elke 4 weken een periodieke automatische overboeking doen. Ook de 3 maandelijkse betaling kunt u periodiek overmaken. Overmaken moet dan wel geschieden voor de eerst dag van de nieuwe betalingsperiode.

Bijvoorbeeld in 2019 is dit dus op de maandag 07 januari, week 02, dan weer op de maandag 04 februari, week 06, enz.. Voor de 3-maandelijkse betaling is dit op de 21 januari, week 04, daarna elke 3 maanden een periodieke overboeking doen.

Altijd vermelden de naam van de leerling, de klant nummer en de lesdag(en) en de betreffende periode. Zie de periodes op de achterzijde van dit schrijven. Let op! , Daar staan 4 wekelijkse betalingen en voor de overige groepen de 3 maandelijkse betaling.

Voorbeeld: Piet Zwemgraag, kl.nr. 999. Ma.17.00 uur en don. 18.15 uur en het weeknummer van de desbetreffende periode vermelden.

Of bij automatische overboeking de letters”auto”vermelden, i.p.v het desbetreffende weeknummer.

Indien u contant wilt blijven betalen moet u wel gepast gaan betalen aan het badpersoneel, anders gaat dit te kosten van de lestijd en de veiligheid van de leerlingen.

Overmaken op: NL65ABNA 0428869467 t.n.v. zwemschool de Agger.