Betaling via bank / Betalingsrooster

4 wekelijkse betaling

Contributie 2017:
Zwemles ½ uur           € 22,60
Zwemles ¾ uur           € 33,90
Duiken/snorkelen       € 38,90

Uw betaling overmaken op:
Week 02 op 09 januari 2017
Week 06 op 06 februari
Week 10 op 06 maart
Week 14 op 03 april
Week 18 op 01 mei
Week 22 op 29 mei
Week 26 op 26 juni
Week 30 op 24 juli
Week 34 op 21 augustus
Week 38 op 18 september
Week 42 op 16 oktober
Week 46 op 13 november
Week 50 op 11 december
Week 02 op 08 januari 2018 (tarief 2018)

3 maandelijkse betaling

Contributie 2017:
Aquarobics                      € 75,00
M.B.V.O.                          € 66,00
Baby-Peuter-Kleuter     € 70,00

Uw betaling overmaken op:
Week 04 op 23 januari 2017
Week 17 op 24 april
Week 30 op 24 juli
Week 43 op 23 oktober
Week 04 op 22 januari 2018 (tarief 2018)

 

U wordt verzocht de contributie per bank over te maken.

Dan wel elke 4 weken een periodieke automatische overboeking doen. Ook de 3 maandelijkse betaling kunt u periodiek overmaken. Overmaken moet dan wel geschieden voor de eerst dag van de nieuwe betalingsperiode.

Bijvoorbeeld in 2017 is dit dus op de maandag 09 januari, week 02, dan weer op de maandag 06 februari, week 06, enz. Voor de 3-maandelijkse betaling is dit op de 23 januari, week 04, daarna elke 3 maanden een periodieke overboeking doen.

Altijd vermelden de naam van de leerling, de klant nummer en de lesdag(en) en de betreffende periode. Zie de periodes op de achterzijde van dit schrijven. Let op! , Daar staan 4 wekelijkse betalingen en voor de overige groepen de 3 maandelijkse betaling.

Voorbeeld: Piet Zwemgraag, kl.nr. 999. Ma.17.00 uur en don. 18.15 uur en het weeknummer van de desbetreffende periode vermelden.

Indien u contant wilt blijven betalen moet u wel gepast gaan betalen aan het badpersoneel, anders gaat dit te kosten van de lestijd en de veiligheid van de leerlingen.

Overmaken op: NL65ABNA 0428869467 t.n.v. zwemschool de Agger.