Informatie

Zwembad de Agger ligt in Halsteren (Noord-Brabant) in een fraaie bosrijke omgeving (terrein van GGZWNB, voorheen Vrederust); een overdekt zwembad met een watertemperatuur van 32 graden.

In dit zwembad worden sinds 1992 zwemlessen gegeven.

De meeste ouders zijn er van doordrongen dat het belangrijk is dat kinderen leren zwemmen. Waar en hoe die kinderen leren zwemmen is een ander verhaal. Het zwem ABC bestaat uit 3 zwemdiploma’s die bij elkaar horen, namelijk het zwem ABC ongedeelde opleiding. Het is vergelijkbaar met het basisonderwijs. Nadat het A diploma is behaald, is er een basis gelegd (de kleuterklassen zijn doorlopen). Na het B- diploma hebben de zwemmers een aantal vaardigheden onder de knie (de middenbouw, het begin van rekenen en taal zijn aangeleerd ). Na het C diploma beheersen de zwemmers alle basisvaardigheden (de bovenbouw, je bent nu klaar voor het voortgezet onderwijs). Aan het eind van de basisschool volgt een toets. Dit is ook bij het zwemonderwijs. De bekendste toets is het zwem ABC van de NPZ/NRZ.

De diploma’s A en B zijn een tussentoets (na de kleuterklassen en de middenbouw), diploma C is de eindtoets. Na het behalen van het C- diploma ben je klaar om voor de hogere zwemdiploma’s te gaan leren. De ENVOZ de Eerste Nederlandse vereniging voor Zwembad Medewerkers) geeft internationale zwemdiploma’s uit. De eisen voor deze zwemdiploma’s worden zowel gebruikt in Nederland als in andere landen. Er zijn ook zwembaden die zelf diploma’s uitgeven (zelf bedacht). Dat is goedkoper, maar dan is helemaal geen enkele controle op de kwaliteit van het zwemonderwijs. Veel ouders denken dat kinderen zwemveilig zijn als zij een zwemdiploma hebben. Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan elk zwembad zijn eigen eisen stellen.Hoe en wanneer er wordt afgezwommen en wanneer een leerling is geslaagd bepaald een zwembad zelf. Het zwemdiploma is niet belangrijk, maar de kwaliteit van het zwemonderwijs. De snelheid van behalen van een zwemdiploma zegt daarom niets over de zwemvaardigheid van een kind. Om een vergelijking met de basisschool nog eens te maken: de basisschool duurt in Nederland 8 jaar. Er zijn geen basisscholen die je in 4 jaar kunt doorlopen. Je kunt er wel een jaar korter of langer over doen, als het heel goed of wat moeizamer gaat. Het goed en veilig aanleren van zwemmen duurt ruim 50 klokuren. Dat is 2 lesweken op de basisschool, dus dat gaat eigenlijk snel. Omdat de motoriek en concentratie van jonge kinderen nog niet zo goed is ontwikkeld kan dit soms wat langer duren. Hierbij geldt zeker: haastige spoed is zelden goed. Het aanleren van de zwemtechnieken kost tijd en rusttijd tussen de lessen. Tijdens de rust blijft het lichaam bezig met het onder de knie krijgen van het zwemmen. Een spoedcursus zwemmen van een paar weken is voor kinderen daarom niet zinvol. Welk diploma ook wordt gehaald, het is geen doel op zich. Het uitgeven van zwemdiploma’s is bedoeld om zwemmen te stimuleren. Zwemmen is een leuke vorm van vrijetijdsbesteding, goed voor lichaam en geest. Bovendien is zwemmen een sport met weinig blessures.Zwemschool De Agger te Halsteren bestaat al meer dan 26 jaar. De Agger staat voor veiligheid en kwaliteit, uw kinderen zijn immers uw kostbaarste bezit. Zwemschool De Agger garandeert dat haar leerlingen het hoogste zwem ABC niveau van Nederland. U krijgt hier de garantie dat als elders op een hoger niveau wordt gezwommen het lesgeld wordt terug betaald + € 1000, – En als uw kind veel te lang over het A- diploma doet, de zwemlessen tot en met het B diploma gratis zijn. Lees de voorwaarden welke bij aanmelding aan u is meegegeven.

Zwembad De Agger heeft een korte of geen wachttijd.

Via Stichting Leergeld (Bergen op Zoom) kan ook zwemles worden gevolgd bij onze zwemschool. Deze stichting betaalt het lesgeld, als u dit zelf niet (helemaal) kunt betalen. De ouder / voogd moet hiervoor contact opnemen met Stichting Leergeld, dit kan via het telefoonnummer 0164-262912.

Ook kunt u een e-mail sturen naar leergeld.brabantsewal@hotmail.com

Gelieve hierbij te vermelden dat de kinderen zwemles willen gaan volgen bij Zwemschool De Agger, telefoonnummer 0166-604068. Daarna regelen wij de rest.