Lesinformatie

Wij bieden ook zwemles aan voor kinderen met beperkingen (ADHD, autisme, etc.). Wij zijn hiervoor gecertificeerd.

Zwemles, het zwem-ABC is één ongedeelde opleiding.

Het A en B diploma is een soort tussen toets. Het behalen van het C diploma betekent pas dat je de basis van het zwemmen hebt doorlopen. Vergelijkbaar: je hebt dan de basisschool doorlopen.

Ons kind moeten leren zwemmen, daar zijn de ouders van doordrongen. Maar het bezitten van één of zelfs meerdere zwemdiploma’s betekent niet dat kinderen zwem veilig zijn. Een zwemdiploma is geen bewijs om in het diepe te mogen zwemmen. Het heeft geen rechtsgeldigheid, immers dan zou iedereen, dus ook volwassenen, een zwemdiploma moeten overleggen voordat zij in het diepe gaan zwemmen.

Er zijn verschillende organisaties die zwemdiploma’s uitgeven. De ENVOZ, de eerste Nederlandse Vereniging voor Zwembad Medewerkers. Deze organisatie geeft internationale zwemdiploma’s uit, deze zwemdiploma’s worden ook uitgegeven in andere landen.

De ENVOZ is minder bekent onder het grote publiek, vandaar dat de meeste kinderen een zwemdiploma hebben van de NPZ/NRZ en dat zijn de nationale zwemdiploma’s.

Er zijn ook zwembaden die eigen zwemdiploma’s ontwikkelen, dat is goedkoper en dan is er helemaal geen controle meer op de kwaliteit en veiligheid van het zwemdiploma. Sterker nog, u mag ook uw eigen zwemdiploma’s ontwikkelen en uitgeven. Maar welk zwemdiploma er dan ook wordt behaald, een zwemdiploma is eigenlijk een middel om zwemmen te stimuleren, om te blijven zwemmen en zwemmen een leuke vorm van vrijetijdsbesteding te vinden. Het zwemdiploma is een eerste mijlpaal, een stimulans, maar geen doel op zich.

Helaas denken dat veel ouders dat een zwemdiploma betekend dat hun kinderen dan zwemveilig zijn, maar dat wordt niet bepaald door het zwemdiploma, maar door de kwaliteit die het zwembad levert. Doordat zwembaden zelf bepalen op welk niveau dat geschiedt zijn er zeer grote kwaliteitsverschillen. Ouders moeten zich niet laten opjutten door een buurvrouw, wiens kind even snel een diploma heeft gekregen. De basisschool in Nederland duurt 8 jaar, als ergens andere de basisschool 4 jaar zou duren, begrijpt iedereen dat dat niet kan.

Met zwemlessen is dat net zo, een kind van c.a. 5 jaar doet er ruim 50 uur over om echt goed en veilig te leren zwemmen. Dat is, omgerekend in schooluren, ruim 2 weken naar school gaan.

Gezien wat kinderen allemaal moeten leren, eigenlijk best wel snel.

Hoe snel je een zwemdiploma behaald is afhankelijk van het aantallen lessen dat per week wordt gevolgd. Ga je meer zwemlessen volgen, dan gaat het vlugger. Ga je één keer per week zwemmen, dan duurt het langer. Maar het totaal aantal lessen blijft ongeveer gelijk om een diploma te halen. Sterker nog: smeer je de zwemopleiding uit over een langere periode, dan zwemt uw kind meestal beter, omdat die dan wat ouder is geworden. De motoriek en concentratie neemt toe en kinderen worden sterker naar mate zij ouder worden.

Haastige spoed is zelden goed, dat geldt zeker voor het volgen van zwemlessen. Er zijn kinderen die vlotter zijn en kinderen die er langer over doen om te leren zwemmen. Sommige kinderen zijn motorisch minder sterk, of hebben concentratie en/of andere problemen. Op school zijn er ook kinderen die nog een jaartje langer moeten blijven zitten in dezelfde klas. Maar beter er wat langer over doen, dan sjoemelen met de kwaliteit en/of veiligheid.

Zwemschool De Agger bestaat al ruim 25 jaar en garandeert het hoogste zwemniveau van Nederland. Zo niet, dan krijgt u al uw lesgeld terug, en… duurt het te lang voordat uw kind een diploma behaalt, dan worden de zwemlessen t/m het B diploma gratis. Kom maar eens langs bij onze zwemschool, met een kind dat onlangs ergens anders zijn A diploma heeft gehaald. Zwemt dat kind beter dan onze aankomende A kandidaten, dat zijn dus kinderen die nog geen A diploma bezitten, dan krijgt uw kind van ons gratis zwemles t/m het C diploma.

Onze zwemschool gaat voor kwaliteit en veiligheid, omdat kinderen uw kostbaarste bezit zijn. Daarom is het eigenlijk vreemd dat mensen wel garantie vragen op bijvoorbeeld een Tv, en niet voor de zwemkwaliteit.

 

Komen kijken? Neem contact met ons op via de contactpagina.