Baby-Peuter-Kleuter

B. = Baby

P = Peuter

K. = Kleuter- zwemmen

Onder begeleiding van deskundige zwemdocenten wordt er in groepsverband (max. 15 kinderen) allerlei spel, zang en oefenvormen gegeven, die de motoriek, watervrij en zelfredzaamheid van de kinderen bevorderd. (watertemperatuur is 32 gr.)

De ouder/begeleider of grootouder gaan mee in het water om hun (klein) kind te begeleiden. U kunt al beginnen met B.P.K. zwemmen vanaf c.a. 3 maanden.

Baby-Peuter en Kleuter zwemmen is investeren in de toekomst van uw kind.

Het zwemmen (bewegen) is de taak en plicht van de ouders, daarmee mag niet pas begonnen worden op school. Het verdrinken op jeugdige leeftijd behoort namelijk nog altijd tot de meest voorkomende doodsoorzaak.

Zwemmen van heel jonge kinderen heeft de volle aandacht van de kinderartsen, het zwemmen opent namelijk de mogelijkheid van krachtige, motorisch bewegen en versterkt de ademhaling en de bloedsomloop.

Nogal wat kinderen lijden vaak (overigens maar kleine) stoornissen in het bewegings-systeem, dat vanuit de hersenen worden gedirigeerd. Ofschoon op zichzelf even gezond als andere kinderen, blijken zij tamelijk onhandig te zijn.

Zij laten gauw de kopjes hangen, hebben op school moeilijkheden met schrijven en behoren op de gymnastiek en zwemles tot de achterblijvers.

Deze storingen kunnen echter verholpen worden, mits men met zulke kinderen maar vroegtijdig gaat zwemmen. De door de hedendaagse welvaartsinvloeden steeds veelvoudig optredende slechte houding en stoornissen van de bloedsomloop bij baby’s en kleuters zijn verontrustend. Deze kunnen alleen maar door het zwemmen verholpen worden. 0p de voorgrond staat echter het door ouders/begeleiders en kind samen spelen en samen zijn in het water. Het echt samen beleven verrijkt de onderlinge relatie.

Ieder ouder/begeleider met verantwoordelijkheidsbesef en plichtsgevoel zal daarom hun best doen om zo vroeg mogelijk te gaan zwemmen.

Ouders/begeleiders mogen elkaar afwisselen tijdens de les, maar niet tegelijk in het water zijn. De kosten van het B.P.K. zwemmen zijn gebaseerd op één ouder en kind.

De 2e ouder/begeleider zwemt dus gratis mee.

Uit onderzoek blijkt:

* Dat 92% van de kinderen rustiger en beter sliepen,

een betere eetlust kregen en zich ook veel beter konden

concentreren bij spel en andere bezigheden.

* 5% van de ouders constateerde slechts een geringe verbetering.

* 3% constateerde geen verbetering.

Pas op!

Te veel afkoelen in het water kan gevaarlijk zijn, lees de informatie over onderkoeling.